Tips van A tot Z

Aluminium

 • Windpilot gebruikt het absoluut zeewaterbestendige AlMg 5.
 • Op BOOT 1994 hebben we de PACIFIC-windvaanstuurinrichting van Gudrun Calligaro na een 2-jarige reis om de wereld tentoongesteld. Het systeem was in zo'n voortreffelijke conditie, dat vele bezoekers het eenvoudig niet konden geloven.

Bypass

 • Een bypass in het hydraulisch systeem verhindert een goede krachtoverbrenging van een pendulumroersysteem naar de noodhelmstok!
 • De olie in de hydraulische cilinder moet bij elke beweging rondgepompt worden! Voor de noodhelmstok is heel veel kracht nodig!
 • Oplossing: alleen na volledige loskoppeling van de hydraulische cilinder van het kwadrant is de noodhelmstok gemakkelijk te bedienen.
 • Dit heeft echter alleen zin als de noodhelmstok te allen tijde vanuit de kuip te bereiken is.

Belasting op de spiegel (pendulumroersystemen)

 • Hoeveel belasting komt er op de bevestigingspunten van een pendulumroersysteem aan de spiegel?
 • De maximale belasting bestaat uit de kracht waarmee er aan de helmstok getrokken, resp. aan het stuurwiel gedraaid wordt om het schip op koers te houden plus het gewicht van de apparatuur
 • Pendulumroersystemen werken hydrodynamisch. Het pendulumroer verliest alle kracht wanneer de lijnenverbinding naar het hoofdroer onderbroken wordt. Dan drijft de pendulumarm zonder weerstand te bieden met de stroom mee als een hond aan de lijn.
 • Moderne WINDPILOT-systemen zijn daarom van compacte montageflenzen voorzien.
 • Bekijkt u maar eens de systeembevestiging aan een 25 t. wegende gaffelkotter. Het schip heeft 15 jaar lang talloze mijlen op volle zee gevaren - zonder problemen.

Belasting aan de spiegel (hulp-dubbelroersystemen)

 • Deze constructie moet "statische" druk verwerken en daarom robuuste afmetingen hebben!

Catamarans

 • Catamarans kunnen uitstekend door een pendulumroersysteem gestuurd worden. De scheiding van de mechanische verbinding tussen beide roeren is een mogelijke manier:
 • Roer Nr. 1 blijft met het stuurwiel verbonden voor het handmatig sturen en trimmen
 • Roer Nr. 2 wordt met de noodhelmstok door de pendulumroerinrichting gestuurd.
 • Bij wisselende windkracht wordt het stuursignaal niet door de windvaan, maar door een kleine autopilot aan de windvaanhouder gegeven.

Gierdemping

 • Voorkomt het oversturen, d.w.z. te langdurig overmatig tegenroer van een servosysteem.
 • Voornaamste kenmerk van goede pendulumroersystemen: gierdemping door kegelwielen met een krachtoverbrenging van 1 : 2.
 • Aries, Monitor en Windpilot zijn in dit opzicht gelijkwaardig

Geleideblokken

 • De geleideblokken voor de stuurlijnverbinding kunnen het best met een dunne lijn aan de reling o.i.d. bevestigd worden, opdat bij overbelasting (een onweersbui) of een plotselinge verandering van windrichting deze lijn breekt!
 • Een pendulumroersysteem levert in een dergelijk geval een belasting van 200 kg op het geleideblok - een relingsteun verbuigt makkelijk!

Kits - Jol

 • Kits/Jolgetuigde schepen kunnen probleemloos door windvaanstuurinrichtingen gestuurd worden, als er maar voor gezorgd wordt dat de windvaan zijn werk kan doen!
 • Dat betekent in de regel dat de bezaan niet bijgezet wordt en dat de giek, als deze tenminste hoog genoeg boven het dek staat, vastgezet wordt.
 • De bezaan veroorzaakt bij ruime koers meestal meer loefwaartse druk dan snelheid!

Kogellagers / naaldlagers

 • Windpilot maakt geen gebruik van deze lagers vanwege hun onderhoudsbehoefte en gevoeligheid voor zoutkristallen
 • Er worden glijlagers en PTFE gebruikt, die onderhoudsvrij zijn en zeer makkelijk lopen.
 • Dit concept is nu al 32 jaar lang zeer efficiënt gebleken.
 • Deze lagers hoeven vrijwel nooit vervangen te worden!

Materiaal

 • Aluminium masten worden uit laagwaardig, extrudeerbaar aluminium vervaardigd dat tegen de elementen beschermd wordt door lak of anodisatie. En evengoed vertrouwen zeilers over de hele aardbol op hun mast!
 • Moderne aluminiumschepen worden van AlmG4,5 vervaardigd, een materiaal dat ook zonder verdere bescherming (ongelakt) aan zeewater kan worden blootgesteld.
 • WINDPILOT gebruikt, net als GOIOT en LEWMAR, AlmG5, een legering die voor 100% zeewaterbestendig is. Dit materiaal wordt bovendien nog anodisch gehard! WINDPILOT geeft levenslange materiaalgarantie.

Noodhelmstok bij stuurwielbesturing

 • Krachtoverbrenging op de noodhelmstok is geen goede oplossing, omdat het gehele wielmechaniek vanuit het verkeerde aangrijpingspunt moet worden bewogen!
 • Probeert u maar eens de voorwielen van uw auto vast te pakken en het stuurwiel verdraaien! Oplossing: krachtoverbrenging volledig loskoppelen ! Dat heeft alleen zin als de noodhelmstok te allen tijde vanuit de kuip te bereiken is voor handmatige besturing.

Pendulumroer als noodroer

 • Nauwelijks mogelijk, aangezien het roeroppervlak te klein is om bij schade of verlies van het hoofdroer bij zware zeegang het schip te sturen!
 • Schade aan het hoofdroer treedt over het algemeen niet bij een kalme zee op.

Spiegelversteviging

 • Waarom heeft het weinig zin uw spiegel te versterken voor een Windpilot-systeem?
 • Bij PACIFIC LIGHT en PACIFIC is de optredende belasting laag, voor de montage zijn de bijgeleverde grote steunschijven voldoende.
 • Bij de PACIFIC PLUS wordt de optredende (hogere) belasting over twee ver van elkaar liggende flenzen verdeeld. Ook hier hoeft niets verstevigd te worden, de bijgeleverde grote U-schijven zijn voldoende.

Stuurlijnoverbrenging

 • Bij pendulumroersystemen: hoe korter, hoe minder blokken, hoe beter!
 • De lijnoverbrenging begint bij de traditionele systemen onder aan de pendulumroerschacht en heeft ca. 8 - 10 blokken nodig.
 • De lijnenoverbrenging bij de Pacific en Pacific Light begint bovenaan de pendulumarm en heeft niet meer dan 2 - 4 blokken nodig. Dit is de kortst mogelijke verbinding naar het hoofdroer!

Stuurwieladapter

 • Een stuurwieladapter dient als een schijfrem te werken!
 • Alleen op deze manier kan de koers exact en traploos bijgesteld worden.
 • In geval van overbelasting schiet de schijf door - een ingebouwde veiligheid!

Treklengte lijnen pendulumroersystemen

 • Een pendulumroersysteem heeft een gemiddelde lijnen-treklengte van 25 cm. voor het trekken aan de helmstok of het draaien aan het stuurrad!
 • Elk beletsel in de krachtoverbrenging door rek, loos of lagerwrijving vermindert dus de ideale overbrenging naar het hoofdroer!

Voor de wind

 • Sturen WINDPILOT-systemen voortreffelijk, zelfs bij zwakke wind!
 • Talloze zeezeilers over de hele aardbol kunnen zich niet vergissen, bijna allen zeilen ze over de Tradewind-Routes met een overwegend achterlijke wind!

Windpilot en Autopilot

 • Bijna 100 % van de kopers van een Windpilot had vóór de aanschaf al een Autopilot aan boord! Als beide systemen gemonteerd zijn, wordt de Windpilot bijna 90% van de tijd gebruikt!
 • Als een schip onder zeil is, stuurt de wind nu eenmaal beter!

Windpilot aanrader

 • Een kleine Cockpit Autopilot (AUTOHELM of SIMRAD) kan aan de windvaanhouder van alle WINDPILOT-systemen bevestigd worden als er voor een kompaskoers gekozen wordt. De stuurkracht wordt daarbij dan door het servosysteem geleverd, met minimaal stroomverbruik (alleen de windvaan hoeft bewogen te worden). Op deze manier kan zelfs een tot 25 t. wegend schip met heel weinig stroomgebruik gestuurd worden. Deze combinatie is vooral nuttig bij een passaatwind met meegaande stroom en te weinig wind om de windvaan een betrouwbaar signaal te geven, maar met voldoende vaart heeft om servokracht te leveren.
 • De combinatie WINDPILOT / AUTOPILOT maakt het mogelijk de grenzen van beide systeemtypes te overschrijden. Het is nu mogelijk op het kompas te sturen zonder de accu te belasten. De kosten van beide systemen tezamen zijn hoe dan ook lager dan die van de aanschaf van een krachtige ingebouwde autopiloot plus windvaanstuurinrichting.

Zeiltrim

 • Is uw verantwoordelijkheid! U wordt ervoor beloond, want uw schip zeilt bij een goede trim altijd sneller! Als u de trim verwaarloost, wordt uw schip loefgierig, wat met tegenroer gecompenseerd moet worden.
 • Let op: tegenroer remt uw vaart! Een autopilot heeft dan meer stroom nodig, een windpilot levert traploos meer kracht, het hoofdroer wordt verder gedraaid - en remt!
 • Elke windvaanstuurinrichting geeft u alle tijd en gelegenheid de trim van uw schip te controleren.
 • Als de trim goed is, heeft u eigenlijk niets meer te doen - een ingrijpende verandering in het daagse bestaan op zee!

Zwaar weer

Waarom kan het pendulumroer nauwelijks door golfslag beschadigd worden?

Zwaar weer en brekers verplaatsen eerder het hele schip lijwaarts dan dat het pendulumroer zijn positie in de stroming verliest. Elk plotseling afdrijven van het schip door golfslag heeft een verzwakte impact op een pendulumroer met een kegelwieloverbrenging, omdat

 • de stuurlijnverbinding naar het hoofdroer als schokbreker fungeert
 • en beide roeren ( hoofd- en pendulumroer) door de veranderde druk makkelijk ten opzichte van elkaar verplaatst worden.
 • Het lijwaarts afdrijven van het schip levert meer tegenroer op, aangezien de pendulumarm de eerdere positie pas traag aan het 'nieuwe' kielwater aanpast.

Bij het overstag gaan daarentegen moet de pendulumarm zo veel mogelijk kunnen uitzwenken om niet in zijn bewegingen belemmerd of zelfs beschadigd te worden. Aangezien het hoofdroer bij het overstag gaan een soms onvoorziene en extreme uitslag kan vertonen en het pendulumroer geen dynamische positie meer kan innemen, is een grote uitzwenkingsboog in een dergelijke situatie de beste waarborg tegen breuk. Breukbeveiliging in de roerschacht tegen zijdelingse overbelasting wordt daarmee overbodig.

Moderne WINDPILOT-pendulumroersystemen hebben daarom een uitzwenkingshoek van ca. 270 graden.

Zwemtrap

 • Moet hoe dan ook aan de zijkant gemonteerd worden, omdat een pendulumroersysteem alleen in het midden gemonteerd op alle koersen ongehinderd kan werken.
 • Wat heeft een pendulumroer voor zin als het aan de loefzijde boven water komt!
 • De zwemtrap moet aan bakboord worden gemonteerd, omdat er anders voor het ophijsen van het pendulumroer aan stuurboord te weinig plaats is.

Zwemplatform

 • Ideaal bij lange reizen, omdat voor anker liggend de wal alleen met een dinghy bereikbaar is.
 • Van en aan boord gaan gaat alleen maar goed via de achtersteven!
 • Probeert u maar eens proviand of jerrycans vanuit de dinghy via een gladde trap aan dek te brengen!
 • Let op: het platform moet ca. 50 cm. boven de waterlijn zitten, omdat het anders bij een flinke snelheid onder water komt.
 • De montage van een PACIFIC PLUS aan een platform gaat uitstekend!