Het ideale jacht

Opmerkingen over het ideale schip op de WINDPILOT-website?

Daar zit wat ons betreft geen tegenstrijdigheid in. Immers, een groot deel van onze tijd wordt besteed aan het praten met zeilers over de "ware" boot, en belangrijker nog, het proberen ze van de "verkeerde" boot af te houden. Het mag duidelijk zijn dat schepen die voor de volle zee bestemd zijn, aan andere eisen moeten voldoen dan schepen die niet meer dan een paar mijlen per jaar rond de boeien varen.
En we weten het: een schip is altijd een compromis! Het ideale schip bestaat niet; daarvoor lopen de eisen en wensen van de eigenaars te ver uiteen.

Het hier gepresenteerde materiaal mag dienen om enige duidelijkheid te scheppen in de verwarrende hoeveelheid argumenten voor en tegen een scheepstype of een bepaald bouwmateriaal. We hopen u ervoor te behoeden met uw wensen op de klippen te lopen..

Uw
Peter Förthmann