Hier noemen we de criteria die u kunnen helpen bij de keuze van het voor u meest geschikte systeem.
De ontwikkelingsgeschiedenis van de windvaanstuursystemen van de afgelopen dertig jaar kent twaalf systeemtypes die hier systematisch zijn voorgesteld:

De 12 systeemtypes

1 Windvane only V-vane 2 Windvane only H-vane 3 Auxiliary rudder V-vane 4 Auxiliary rudder H-vane
5 Trim tab on auxiliary rudder V-vane 6 Trim tab on auxiliary rudder H-vane 7 Trim tab on main rudder V-vane 8 Trim tab on main rudder H-vane
9 Pendulum trim tab
V-vane
10 Servo-pendulum
V-vane
11 Servo-pendulum
H-vane
12 Double rudder
H-vane

In de loop der jaren is gebleken dat enkele types te veel nadelen hadden. Zo zijn de trim-tab-systemen bijna volledig van de markt verdwenen, evenals de systemen met V-vanen.

De volgende drie systeemtypes hebben tot op de dag van vandaag standgehouden:

Hulproersystemen (Types 3, 4, 5, 6)

Werking:

 • Een windvaan levert het stuursignaal en de kracht om het hulproer direct te sturen.
 • Het systeem werkt onafhankelijk van het hoofdroer
 • Het hoofdroer wordt vastgezet met een fijne trimbijstelling
 • Loefgierigheid wordt door het hoofdroer opgevangen

Dit systeemtype werkt zonder servokracht, zodat alleen schepen van een beperkte grootte betrouwbaar onder zware weersomstandigheden gestuurd kunnen worden. Afhankelijk van constructie, plaats van het hoofdroer en zijoppervlak ligt de grens van de toepasbaarheid bij schepen tot 37 à 40 voet.
Is het hulproersysteem onderbemeten, dan is er geen sprake meer van een volwaardig bruikbaar windvaanstuursysteem. Bij achterlijke wind wordt de windkracht verminderd met de snelheid van het schip.

Pendulumroersystemen (Types 9, 10, 11)

Werking:

 • Een windvaan levert het stuursignaal om een servoroer bij te stellen. De stuurkracht wordt door het langsstromend water geleverd, waardoor de pendulumarm zijdelings uitslaat. Deze beweging wordt met behulp van stuurlijnen als kracht op het hoofdroer overgebracht, dat het schip weer op de juiste koers stuurt.
 • Pendulumroersystemen werken afhankelijk van het hoofdroer
 • Loefgierigheid wordt door het pendulumroersysteem opgevangen

Dit systeemtype werkt met een enorme servokracht, zodat schepen tot ca. 60 voet/ 30 t probleemloos gestuurd kunnen worden.

De beschikbare treklengte van de stuurlijnen bedraagt in alle gevallen niet meer dan ca. 25 cm / 10 in. De kwaliteit van de stuurlijnoverbrenging is van doorslaggevend belang voor de stuurkwaliteit van een pendulumroersysteem - hoe korter de lijnverbinding met het hoofdroer en hoe geringer het aantal geleideblokken, hoe beter de stuurkwaliteit.
Een slechte krachtoverbrenging met rek, loos of wrijving en veel geleideblokken betekent dat het hoofdroer maar een paar graden kan worden gedraaid.

Dubbelroer-systemen (Type 12)

WINDPILOT heeft de voordelen van beide systeemtypes gecombineerd en een pendulumroersysteem ontwikkeld dat naar keuze het

 • hoofdroer( PACIFIC ) of een eigen
 • hulproer ( PACIFIC PLUS ) stuurt.

Het dubbelroersysteem PACIFIC PLUS combineert op ideale wijze de voordelen van een hulproersysteem (onafhankelijkheid van het hoofdroer) met de voordelen van een pendulumroersysteem (versterking van de servokracht).

Op het moment dat een pendulumroersysteem de grenzen van zijn prestatievermogen bereikt heeft, waarbij het hoofdroer maar een paar graden gedraaid kan worden, is een dubbelroersysteem nog lang niet uitgeschakeld:

 • de invalshoek van het hulproer blijft groter
 • het systeem werkt zonder verlies van overbrengingskrachten
 • de plaats van het hulproer aan de achtersteven garandeert een grote effectiviteit
 • het systeem hoeft geen loefgierigheid op te vangen
 • bovendien vermindert het zijvlak van het hulproer de loefgierigheid

De trend naar

 • grotere schepen met stuurwielbesturing,
 • schepen met een middenkuip,
 • grotere reizen met een kleine bemanning en
 • hogere eisen aan een windvaanstuursysteem

is in de afgelopen 20 jaar duidelijk geworden.

De ontwikkeling van deze systeemfamilie was voor WINDPILOT de logische richting in de ontwikkeling van windvaanstuurinrichtingen.

Stuurkrachtreserve bij pendulumroer- en dubbelroersystemen

Sturen op de wind en een goede zeiltrim zijn van belang om een schip met zo weinig mogelijk tegenroerbewegingen zo snel mogelijk te laten zeilen. Krachtig tegenroer en loefgierigheid betekenen "zeilen met aangetrokken handrem"!
(Zie ook het boek 'Selfsteering under Sail')

Als een windvaanstuurinrichting echter niet in staat is, bijvoorbeeld in een plotselinge bui, krachtig tegenroer te geven, omdat deze over onvoldoende reserves beschikt, zal het schip oploeven. Rustig slapen is er dan niet meer bij!

Een windvaanstuurinrichting die maar weinig kracht over heeft,, moet dan door een overdreven gereefd grootzeil geholpen worden. Het is duidelijk dat dit ten koste van de snelheid gaat!

Alleen een windvaanstuurinrichting met stuurkrachtreserve is in staat een schip onder werkelijk alle weersomstandigheden veilig te sturen. Als deze reserve te klein is, dan zijn de noodzakelijke tegenroerbewegingen niet voldoende. Dan zal weer met de hand gestuurd moeten worden - een onaangename klus bij slecht weer.

Een pendulumroersysteem draait het hoofdroer via de stuurlijnverbinding maar een paar graden! De effectiviteit wordt dus beïnvloed door

 • de scheepstrim,
 • de kwaliteit en lengte van de lijnverbinding naar helmstok of stuurwiel en
 • de constructie en positie van het hoofdroer.

Een dubbelroersysteem kan echter tot ca. 25 graden effectief tegenroer geven.
Het effect ervan is buitengewoon omdat

 • het systeem zonder lijnenverbinding werkt,
 • pendulumroer en hulproer perfect op elkaar afgestemd zijn en
 • het hulproer altijd met de sterkste hefboomarm werkt: aan de achtersteven en
 • de loefgierigheid door het vergrendelde hoofdroer opgevangen wordt.

 

Systeemafstemming

De onderlinge afstemming tussen een pendulumroersysteem en het hoofdroer is minder bevredigend, omdat

 • de krachtoverbrenging steeds op verschillende wijze plaats vindt,
 • stuurwielsystemen, afhankelijk van hun diameter en het aantal omwentelingen van aanslag tot aanslag,
 • verschillend reageren en hoofdroeren in soort en uitvoering grote verschillen vertonen.

Het afstellen van een dubbelroer gaat daarentegen perfect, omdat het hier om een onafhankelijk en direct werkend systeem gaat.

Als een pendulumroersysteem al aan zijn grenzen gekomen is, stuurt een dubbelroersysteem nog steeds met een enorme krachtreserve!

Hoe langer de reis, hoe kleiner de bemanning, hoe belangrijker de keuze voor zo weinig mogelijk handmatig stuurwerk, ook in moeilijke situaties.

Handmatig sturen is leuk - om de boeien heen ... maar kan ook een straf worden - op lange tochten!

 

Welk systeem voor welk vaargebied ?

Vakantie of weekend:

Voordeel PACIFIC :

 • Ophijsen pendulumroer
 • Manoeuvreerbaarheid blijft onaangetast
 • Compacte afmetingen
 • Laag gewicht

Open zee:

Voordeel PACIFIC PLUS:

 • Meer stuurkracht
 • Volwaardig noodroer

Als zowel PACIFIC als PACIFIC PLUS in aanmerking komen kan een prijsvergelijking zijn nut hebben: PACIFIC met montagedelen en stuurwieladapter tegenover PACIFIC PLUS

Veel zeilers zijn de hogere kosten van het betere systeem al na enkele doorwaakte nachten 'vergeten', eenvoudigweg omdat ze hebben ingezien hoeveel rust een systeem met een enorme stuurkrachtreserve geeft. Hoe groter de stuurkrachtreserve van een systeem, hoe rustiger de vrije wacht en de slaap. Ook een spinnakerboom houdt langer stand als het windvaanstuursysteem over stuurkrachtreserves beschikt.

Welk systeem voor uw schip?

PACIFIC LIGHT

 • over het algemeen alleen voor schepen tot ca. 27 voet / 2,5 t.
 • Het is niet aan te raden de PACIFIC LIGHT voor een groter schip te gebruiken, omdat de constructie van de pendulumarm daar niet op berekend is.

PACIFIC

 • voor schepen met helmstokbesturing
 • voor schepen met mechanische wielbesturing
 • voor schepen met de kuip achter

PACIFIC PLUS

 • voor schepen met stuurwielbesturing in een middenkuip
 • voor schepen met hydraulische stuurwielbesturing
 • voor schepen met stuurwielbesturing in een achterkuip
 • als voor een windvaanstuursysteem met een grote stuurkrachtreserve en de beste stuurkwaliteit wordt gekozen (open zee-zeilen).
 • Als de aanwezigheid van een noodroer belangrijk geacht wordt

WINDPILOT, omdat er belangrijker dingen zijn dan het bedienen van het roer!