Bouw

Hoe voldoen de verschillende rompvormen en constructies voor jachten op volle zee?

Als u het schip van uw dromen nog niet gevonden hebt of gewoon meer over de verschillende bouwtypes wilt weten, over de voor- en nadelen van korte of lange kielen of de verschillen tussen kielzwaard-, integraalzwaard- of liftkieljachten, dan bieden wij u hierbij de nodige basiskennis aan. De informatie is gerubriceerd en omvat ook links naar verscheidene jachtwerven.

Bouwkenmerken

Monohull (Cruiser Racer)

° Steile steven
° Korte overhangen voor en achter,
° Lange waterlijn
° U- of trapeziumspantvormig voorschip
° Breed achterschip
° Gering gewicht, dus gering zij- / nat oppervlak
° Diepe kiel
° Balansroer, 2 lagers
° Hoge tuigage
° Schroefas in uitwendig gelagerde schroefashouder
° Gering gewicht / lengte

Voordelen:
° Goede manoeuvreerbaarheid, ook achterwaarts, bij vaart op de motor,
° Verlijert sterk bij brekers
° Stuurkrachten gering, d.w.z. geringer stroomgebruik met autopilot
° Snel, eventueel planerend schip, hoog daggemiddelde bij krachtige wind
° Groot zeildragend vermogen, stijf schip,

Nadelen:
° Onrustig zeilen, weinig comfort onderdeks
° Wenden soms problematisch, vooral onder zeil
° Minder drijfvermogen in het voorschip
° Kiel en roer kwetsbaar bij aan de grond lopen / aanvaring (per jaar gaan
duizenden containers op zee verloren!)
° Kwetsbare schroefasconstructie, gevaar voor drijvende netten ° Bijliggen vaak minder raadzaam
° Meestal aangeboute kiel
° Vlakke kim, dus een beetje golfslag is al storend
° Hogere druk op de tuigage door laag zwaartepunt romp
° Droogvallen problematisch
° Ophijsen alleen in portaalkraan
° Stevige bok noodzakelijk voor (winter)berging (stormen)

Voorbeelden:

Aerodyne
Baltic,
J-Yachts: www.jboats.com
X-Yachts: www.x-yachts.com
Winner: www.winneryachts.com
Sentijn, Nederland

Kielzwaard

Veel traditionele schepen hadden een lange kiel met een diep V-spant, maar weinig diepgang. Toevoeging van een midzwaard gaf goede aan-de-windse eigenschappen.

Voordelen:
° Gerieflijker in zware zeegang
° Onderdeks rust
° Voor de wind kleiner nat oppervlak
° Soepeler bewegend door hoger zwaartepunt
° Goede hoogte aan de wind
° Meer drijfvermogen in boeg en achtersteven bij zwaar weer
° Kiel en roer bij aanvaring / aan de grond lopen minder kwetsbaar
° Kiel geeft schip een stevige ruggengraat,
° Drijvende voorwerpen minder riskant
° Minder drift bij zwaar weer
° Bijliggen geen probleem
° Diepe bilge met grote inhoud
° Overstag gaan betrekkelijk probleemloos
° Droogvallen mogelijk
° Veiliger opslag op bokken tijdens (winter)berging (stormen)

Nadelen:
° Snelheid altijd gebonden aan lengte van de waterlijn
° Planeren niet mogelijk
° Zwaardmechaniek heeft onderhoud nodig
° Meestal hoger totaalgewicht door hoger liggend ballastzwaartepunt
° Ranker schip

Voorbeelden:
Hood, USA
Hinckley: www.hinckley.com
Koopmans, Nederland
Hutting: www.hutting.nl
Shannon: www.shannonyachts.com

Lift Kiel

In getijwateren populair omdat de diepgang flink gereduceerd kan worden. Ballast vooral in de kiel, die in de rompconstructie geïntegreerd moet zijn (meestal staal / aluminium) en elektrisch / hydraulisch wordt bediend. Vaak zijn liftkielers uitgerust met een dubbelroer om de diepgang te verminderen

Voordelen:
° Weinig diepgang bij opgehaalde kiel,
° Stijf schip zolang de kiel is neergelaten,
° Goede hoogte aan de wind
° Makkelijk bij droogvallen / ophijsen

Nadelen:
° U -/ trapeziumvormig spantenverloop niet vloeiend
° Lawaaiig schip bij zeegang
° Grote belasting van de constructie
° Onderhoud liftkielmechanisme / hydraulisch systeem
° Twee roeren te onderhouden
° Kostbare bouw

Voorbeeld:
Dübbel & Jesse
Rommel

Multihull

Catamaran
° Rechtop zeilen met veel leefruimte en dekoppervlak
° Hoge daggemiddelden mogelijk
° Hoge belasting op romp en tuigage
° Twee motoren ideaal voor manoeuvres
° Aangenaam voor anker liggen (rolt niet)
° Aan de wind zeilen bij golfslag minder comfortabel
° Drift groter door kleiner nat oppervlak
° Scheepsgewicht en lading altijd van invloed op snelheid
° Ideaal bij droogvallen, probleemloze (winter)stalling (stormen)

Doorsnee toerschip

° gematigd onderwaterschip
° Gematigd V-spant in het voorschip
° Gematigde overhangen
° Ballast meestal in ingebouwde kiel
° Kleine bilge
° Semi-balansroer(3 lagers) aan (kleine) scheg
° Groot oprichtend moment
° Gematigd gewicht
° Spiegel met zwemplatform
° Planeren nauwelijks mogelijk
° Droogvallen meestal wel mogelijk
° Stabiel op de wal bij (winter)berging (stormen)
° Conventioneel uit het water hijsen meestal mogelijk

Voorbeelden:

Midzwaard

Vooral in Frankrijk en voor zeilen in getijwater populair, met ballast in de kim en zwaard, trapezium-spant / U-spant in voorschip, breed, vormstabiel schip

Voordelen:
° Geringe en variabele diepgang, geschikt voor het aandoen van ondiepe baaien en
zeilen in getijwater
° Breed schip ten behoeve van de vormstabiliteit
° Zeilt onder minder helling
° Klein variabel nat oppervlak, waardoor bij achterlijke wind vaak sneller
planeren mogelijk is
° Droogvallen probleemloos
° Veilig op de wal bij (winter)berging (stormen)

Nadelen:
° Lawaaiig zeilen
° Minder comfort onder dek
° Minder hoog aan de wind
° Ondiepe bilge
° Hoger gelegen ballastzwaartepunt
° Overstag gaan soms problematisch
° zwaard- en roermechaniek hebben onderhoud nodig

Voorbeelden:

S-spant schepen

Grotere overhangen voor en achter,
Diepe V-spant in het voorschip,
Groter zijoppervlak, minder diepgang,
Aan de kiel aangehangen roer,
Schroefas in het schip,
Groter gewicht / lengte

Voordelen:
° Soepele, rustige bewegingen - zeer rustig onderdeks
° Groot drijfvermogen in boeg en achtersteven bij zwaar weer
° Minder winddruk in tuigage bij krachtige wind door grotere helling
° Weinig risico voor kiel en roer bij aanvaring /aan de grond lopen
° Kiel vormt stevige ruggengraat voor schip
° Drijvende voorwerpen, netten etc. geen probleem
Weinig drift bij zwaar weer
° Goed bij te draaien,
° Diepe bilge
° Droogvallen mogelijk
° Stabiel bij (winter)berging (stormen)

Nadelen:
° Minder snel, planeren niet mogelijk
° Grotere helling door hoger gelegen ballast,
° Manoeuvreerbaarheid bij op motor varen vaak problematisch,
° Kracht op het roer groter, wegens gebrek aan balans
° Meer stroomverbruik bij autopilot
° Meestal weinig vrijboord, dus vaak nat zeilen

Voorbeelden: